Szent Ferenc Misszió Alapítvány

8348 Rigács, Kossuth L. u. 81.

Bankszámla: 11748100 – 24896681

Adószám: 19103125-1-19

Bejegyző végzés: Veszprémi Törvényszék 11.Pk.60.114/2018/3.

Nyilvántartási szám: 19-01-0001821

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány feladata, hogy tevékenységében az evangéliumi kinyilatkoztatás emberképét mutassa fel, amely minden, Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lénynek nemre, bőrszínre, műveltségre, társadalmi rangra tekintet nélkül egyenlő emberi méltóságot biztosít.
Ennek mentén:

  • szociális és/vagy kulturális szempontból kirekesztett rétegek körében végzett tehetséggondozás;
  • a hátrányos helyzetű, de tehetséges fiataloknak alap-, közép-, vagy felsőfokú tanulmányok folytatására való komplex felkészítése a leendő kistelepülési, vidéki értelmiség kinevelése érdekében, különös tekintettel a roma társadalom értelmiségképzésére;
  • részvétel kirekesztett csoportok integrációját szolgáló munkahelyteremtő, településfejlesztő, tudományos és oktatási együttműködésekben;
  • tudományos igényű elemzések közzététele, szaktudományi fórum működtetése;
  • felnőttképzés;
  • szakkönyvkiadás;
  • érintettek részére jogsegély és jogi tanácsadás nyújtása;
  • településfejlesztés, az épített és természetes környezet védelmét szolgáló kezdeményezések támogatása;
  • közösségi, kulturális hagyományok és értékek megőrzése, fejlesztése;
  • hátrányos helyzetű családok életmódja javítását szolgáló kulturális célok támogatása.

Programfelelősök:

Élelmiszer

Kertész-Bakos Krisztina önkéntes (Rigács)

Hujber Csaba polgármester (Sümegprága)

Horváth Béla önkéntes (Sümeg)

Oravecz Attila István polgármester (Lesencefalu)

Nagy Márta polgármester (Gógánfa)

Jogsegély és ügyvitel, pályázat

Dr. Kertész-Bakos Ferenc polgármester (Rigács)

Éves pénzügyi beszámolók

2019