Közmeghallgatás

Rigács Község Önkormányzata 2019. december 6-án 14 órától közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatás a helyi közakarat formálásának fóruma és formája, célja a lakosság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásába, illetve ezek végrehajtásába. A közmeghallgatás egy határozatképes testületi ülés, amelyen az állampolgárok közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat. A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A közmeghallgatáson felmerült kérdéseket, javaslatokat jegyzőkönyvben rögzítik.